Przystań Nakło - naklo-przystan.sam3.pl

logo.png 3b79862553844d9bf4d90061dac4e59f
top news port kali mstr galp
logo.png 1907e5f989530d5dfe0e94aebd77d777
Wizyta ukraińskich samorządowców

W środę na Przystani Powiat Nakielski gościliśmy grupę czternastu ukraińskich samorządowców, których wizytę studyjną w Polsce koordynuje aktywnie wspierająca reformy decentralizacyjne na Ukrainie Fundacja Solidarności Międzynarodowej, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Delegację przyjęli starosta nakielski Tomasz Miłowski, przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego Radosław Mrugowski oraz wiceprzewodniczący rady Ryszard Bagnerowski.

Jak podaje Fundacja Solidarności Międzynarodowej, w ostatnich latach trwa proces konsolidacji terytorialnej, a decentralizacja fiskalna zwiększyła budżety samorządów o ponad 40%. Wzmocnione ukraińskie samorządy przejmują coraz więcej zadań, dawniej zastrzeżonych dla administracji rządowej, wzorując się na polskim modelu. Dla wsparcia tej reformy ww. Fundacja współorganizuje szkolenia na Ukrainie oraz wizyty studyjne ukraińskich samorządowców oraz specjalistów do Polski.

Ukraińscy goście z Zaporoża, Połtawy, Kremenczuka, Kołomyji, Żmerenki i Dolyny poznali specyfikę samorządu powiatowego w odniesieniu do samorządów gminnego i wojewódzkiego. Nie zabrakło informacji, na których zależało gościom – dotyczących głównych założeń Strategii Rozwoju Powiatu Nakielskiego na lata 2014-2020+, metodyki stosowanej przy tworzeniu strategii, a także najciekawszych programów operacyjnych, z których Powiat Nakielski pozyskuje środki finansowe na realizację zadań i inwestycji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Napisz do nas
unia.png f298956ade2198b635db39daf6ffb56b