Przystań Nakło - naklo-przystan.sam3.pl

logo.png c1cb055b309ce9ec62386fe4885a5c0c
top news port kali mstr galp
logo.png db68d3d128a734ef9d4083c036cb6201
XXXIV sesja Rady Powiatu Nakielskiego

25 października w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Nakielskiego.

Po otwarciu obrad i stwierdzeniu quorum przez Przewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego Radosława Mrugowskiego, radni przyjęli protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu Nakielskiego. Starosta Nakielski Tomasz Miłowski przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał rady oraz działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, a także wybrane informacje o swoich przedsięwzięciach służbowych.

Po zapoznaniu radnych z informacjami dotyczącymi oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Nakielskiemu i Przewodniczącemu Rady Powiatu, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Ewa Szłapa przedstawiła stan realizacji zadań oświatowych Powiatu Nakielskiego za rok szkolny 2016/2017. Radni mieli możliwość zobaczenia zdjęć z realizacji zadań inwestycyjnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakielski. Dyrektor Ewa Szłapa zaprezentowała również projekty edukacyjne, w ramach których organizowane są staże i kursy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe czy doposażane są pracownie szkolne.

Podczas środowej sesji przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności Alicja Dymel-Kobza przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu.

Uchwały podjęte przez radnych Rady Powiatu Nakielskiego podczas XXXIV sesji w dniu 25 – października 2017 r.:
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
- zmieniająca uchwałę o udzieleniu przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Szubin i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Szubin. Pomoc w wysokości 510 000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie przebudowy ul. Ogrodowej w Szubinie,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2017-2034,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017,
- zmieniająca uchwałę o zaciągnięciu i zabezpieczeniu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Napisz do nas
unia.png d6aafc47fbbbac13be56baaa6c5ee2ad