Przystań Nakło - naklo-przystan.sam3.pl

logo.png a07ab36a2e7b1fd0eda783d7c166ac71
top news port kali mstr galp
logo.png 2012ad39d2617e26a85f52e692e1ce2e
Nakło wraca nad Noteć

Pod taką nazwą w dniu 22 marca na Przystani Powiat Nakielski odbyła się konferencja, której celem było rozważenie możliwości zagospodarowania terenów przyległych do Noteci na długości rzeki pomiędzy śluzami Nakło Wschód i Nakło Zachód.

W dyskusji omawiano szereg zagadnień dotyczących przedmiotu konferencji, w tym aspekty prawne związane z zagospodarowaniem pasa nadwodnego, geologiczne (stan gruntów), stosunki własnościowe, możliwości technologiczne wznoszenia obiektów rekreacyjnych, gospodarczych i mieszkaniowych, zagrożenie powodziowe, źródła finansowania inwestycji, perspektywy doprowadzenia Noteci do II klasy żeglowności, umożliwiającej swobodną turystykę wodną, kwestie remontów śluz.

Konferencję zaszczycił swoją obecnością profesor Zygmunt Babiński, przewodniczący Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej, który przedstawił prezentację dotyczącą Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, ze szczególnym uwzględnieniem wariantów obejścia odcinka biegnącego przez Bydgoszcz.

Wśród licznych gości byli m.in. Stanisław Wroński – pełnomocnik Marszałka ds. Dróg Wodnych, Leszek Kawczyński - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Agnieszka Siłacz – zastępca dyrektora RZGW w Bydgoszczy, Monika Pawłowicz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Jerzy Słomiński – dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, radni rady miejskiej z przewodniczącym Janem Światłowskim, radni rady powiatu, Adam Popielewski – urbanista, architekt, pracownik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Łukasz Piotrowski - Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, liczna grupa przedsiębiorców, przedstawiciele wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, wielu miłośników i przyjaciół Nakła.

Spotkanie prowadzone było przez Żanetę Marciniak i Dominikę Muszyńską-Jeleszyńską z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Tekst: Władysław Gajewski Starostwo Powiatowe w Nakle

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Pdf
Drukuj
Powrót
Napisz do nas
unia.png 59735c4f01b31742f045eff3ddaa44da