Przystań Nakło - naklo-przystan.sam3.pl

logo.png af50fac1c0ed80ab84a0e65b0682f965
top news port kali mstr galp
logo.png 0c5eed79e99bb524b34b22db2011ceca
Konferencja "Pomoc społeczna - kierunki rozwoju, szanse(...)"

W związku z przypadającym w 2018 roku 20-leciem samorządu powiatowego i jego działalnością na rzecz osób potrzebujących na terenie powiatu nakielskiego 9 kwietnia 2018r. na przystani Powiat Nakielski odbyła się konferencja pt. „Pomoc społeczna - kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia dla samorządu terytorialnego”. Założeniem spotkania było podsumowanie działalności oraz ukazanie najnowszych kierunków rozwoju pomocy społecznej.

Otwarcia konferencji dokonał Marek Durałek - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Następnie Starosta Nakielski Tomasz Miłowski powitał zgromadzonych gości i wygłosił przemówienie odnoszące się do roli pomocy społecznej w powiecie nakielskim i planowanych kierunków rozwoju. Zgromadzeni goście mieli możliwość wysłuchania referatów zaproszonych prelegentów na następujące tematy:

•Ewa Kistowska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią „Od ,,białej plamy’’ do samorządu przyjaznego osobom w potrzebie”,

•Ryszard Kamiński – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie„Rodzinne Gospodarstwa Opiekuńcze”,

•Dorota Hass – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcz „Współczesne wyzwania polityki społecznej – wybrane aspekty instytucjonalne”,

•Adam Szponka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu „Ekonomia Społeczna w Regionie”,

•Aleksandra Gierej – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON i Piotr Kopyciński – Samodzielny specjalista ds. współpracy z administracja publiczną „Rola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym”.

•Maria Dreszer – naczelnik WydziałuIntegracji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu „Samorząd Województwa dla osób niepełnosprawnych”.

Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć rodziców z niepełnosprawnością - uczestników kampanii społeczno-informacyjnej „Rodzicielstwo bez barier”, przygotowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Konferencja była skierowana do praktyków działających w sferze szeroko rozumianej pomocy społecznej – zarówno na terenie powiatu, jak i gmin. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu i gmin w tym: Andrzej Kinderman – wicestarosta, Dariusz Gryniewicz – wójt gminy Sadki, Bogna Adamska – zastępca burmistrza Urzędu Miejskiego w Kcyni, Ryszard Bagnerowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego, radni rady powiatu Anna Maćkowska, Karolina Domżała-Kaczmarek, Ignacy Pogodziński, Jacek Panek, Aldona Zielińska – dyrektor Wydziału Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, Gabriela Trzeciakowska – Dyrektor Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy, Alina Pałubicka-Grzegorek - zastępca dyrektora Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Agnieszka Witkowska - zastępca kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, Magdalena Jęziorowska - zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie, Anna Rucińska - Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie, Barbara Grodzicka – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Agnieszka Kominiak–Ulatowska – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Alicja Dymel–Kobza – przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle nad Notecią, Jerzy Dubiel – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią, Izabela Dyks – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nakle nad Notecią, Zofia Woźniak - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mroczy, Przemysław Ulatowski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, Ewa Burzyńska – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Maria Kaczmarek – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko–Pomorski Oddział Regionalny, Marian Olszyński – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Piotr Hemmerling – członek Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Katarzyna Nowak – Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Twój Przyjaciel w Nakle nad Notecią, Stanisław Paradowski – Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Halina Jankowska – Warsztat Terapii Zajęciowej w Szubinie, Paweł Biernacki - Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią.

Zakończenie konferencji uświetnił rejs po Noteci statkiem turystyczno-wycieczkowym „Jadwiga Bolesławówna”.

Konferencja została przygotowana przy współpracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią, Wydziału Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią oraz Referatu Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

tekst: PCPR Nakło nad Notecią

fot. DPS Nakło nad Notecią

Pdf
Drukuj
Powrót
Napisz do nas
unia.png 37cc3635d7a789496201584bf32999d8